วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง